"Gujarat-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Gujaratispeakers.png|right|thumb|390px|Kú-kâ-là-thi̍t-ngî thi-khî.]]
''' Kú-kâ-là-thi̍t-ngî''' ('''ગુજરાતી''', [[Là-tên fa]]: Gujarātī) su̍k-yî [[Yin-Êu Ngî-hì]][[Yin-thu - Yî-lóng Ngî-chhu̍k]] ke [[Yin-thu - Ngâ-li-ôn Ngî-kî]], vì [[Yin-thu]]22 chúng [[kôn-fông ngî-ngièn]] lâu 14 chúng thi-khî sin ngî-ngièn chṳ̂-yit, thùng-sṳ̀ ya-he [[Pâ-kî-sṳ̂-thán]] [[séu-sú mìn-chhu̍k]] ngî-ngièn. Chhiòn-khiù yû thai-yok 4600 van-ngìn kóng liá-chúng ngî-ngièn, vì sṳ-kie sông thi 23 thai [[ngî-ngièn]]. Chhiùng sṳ́-yung ke ngìn-khiùn chú-yeu fûn-pu lòi-khon, Yin-thu 4550 van, [[Vû-kòn-tha̍t]]15 van, [[Pâ-kî-sṳ̂-thán]]10 van, [[Khén-nì-â]] 5 van.
Kú-kâ-là-thi̍t-ngî vì Yin-thu [[Kú-kit-là-thi̍t-pâng]], Lièn-pâng su̍k-thi [[Tha̍t-tet-là - Na̍p-kâ-ngì-hâ-vì-li]] fò [[Tha̍t-màn - Thi-vû]] ke chú-yeu ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he [[Men-mâi]] kú kit là thi̍t ngìn sa-khî ke ngî-ngièn.
==Li̍t-sṳ́ ==
1,110

次編輯