"Pên-tó-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|380px|Pên-tó-ngî thi-khî. ''' Pên-tó-ngî ''' ({{lang|is|'''íslenska'''}}) su̍k-yî Ngit-ngí-màn Ngî-chhu̍k ke sṳ...)
 
[[File:Idioma_island%C3%A9s.PNG|right|thumb|380px|Pên-tó-ngî thi-khî.]]
''' Pên-tó-ngî ''' ({{lang|is|'''íslenska'''}}) su̍k-yî [[Ngit-ngí-màn Ngî-chhu̍k]] ke [[sṳ̂ Sṳ̂-khâm ke -tit- - -â Ngî-kî]] (Pet-ngit-ngí-màn Ngî-kî), hien-thoi [[Pên-tó]] ke kôn-fông ngî-ngièn. Ngièn chhṳ-kú-thoi [[Pet-Êu]] ngìn yi̍t chit [[vì kîn ngìn]] sṳ́-yung ke [[ngî-ngièn]] (fe̍t chhṳ̂n ''' kú nok sṳ̂ ngî '''). Hien-thoi Pên-tó-ngî he lâu kú nok ngì sṳ̂ ngî lì yi chui séu ke fûn-kî, khì fat-yîm fap (yû-khì he mû-yîm yîm su), he Pet-ngit-ngí-màn Ngî-kî tông-chûng kói-pien chui séu ke. Chhṳ [[vì kîn ngìn]] chhai khiûn Yit-chhiên ngièn chhièn, chiông kú nok sṳ̂ ngî tai-to [[Pên-tó]] pin hìn-sṳ̀n ''' Pên-tó-ngî ''' heu, yù yî ''' Pên-tó-ngî '''[[chhṳ̀-lùi]] ke piâng fap thùng [[ngî-fap]] pien-fa put thai, khì phiêu-chún-fa ke siá-fap kî yî chhṳ-kú nok ngì sṳ̂ ngî-yîm-vi hì-thúng, chhai ngî ngi lâu chhṳ̀-lùi sun sì sông se mì ke piâng-siá chhâ-yi. Só-yî, hien-thoi [[Pên-tó]] ngìn fe̍t túng tet ''' Pên-tó-ngî ''' ke ngìn put sî fâ thai tô sṳ̀-kiên chit nèn fông-phien thi ye̍t-thu̍k khi̍p nèn lî-kié [[vì kîn sṳ̀-thoi]] ke kú-thoi [[vùn-ho̍k]] chok-phín fe̍t Pên-tó ke kú-thoi [[vùn-ho̍k]] chok-phín <ref>[http://www.Apdnews.Com/news/51045.Html Pên-tó-ngî pak ngièn heu khiúng chiông sêu sṳt], â thai ngit po, 2013-ngièn 12-ngie̍t 3-ngit </ref><ref>See, e.G., Harbert 7-10.</ref>.
==Li̍t-sṳ́ ==
==Lui-phe̍t ==
1,110

次編輯