"3-ngie̍t" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''3-ngie̍t ''' he kûng-la̍k ngièn-chûng ke thi-sâm-ke ngie̍t, he thai ngie̍t, khiung yû 31 thiên. Chhai Pet-pan-khiù, 3-ngie̍t he chhûn-kui...)
 
 
[[Yîn-vùn]] chûng ke 3-ngie̍t (March) lòi-ngièn yî [[kú Lò-mâ]] chan sṳ̀n [[Mâ-ngì-sṳ̂]] (Mars).
 
[[Category:Ngie̍t-fun]]
1,361

次編輯