"Kiéu-é" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
[[File:Coat types 3.jpg|right|thumb|280px]]
[[File:Dragongate Mong Jai.jpg|right|thumb|280px|Kiéu-gung]]
[[File:Wilde huendin am stillen.jpg|thumbnail|rightleft|280px|Kiéu-laa thung kiéu-è]]
'''Kiéu-è''', yit-chúng kâ-yông ke thung-vu̍t, kiên [[lòng|sài-lòng]] he khiun-chhîn. Kiéu-è tì yit-van ńg-chhiên-ngièn chhièn chó-yu chhiu pûn [[ngìn-lui]] sùn-fa. Kîm-ngit, kiéu ke chúng-lui yí-kîn yû kí-pak chúng, sṳ̂n-kô chhiùng chhit-mí to yit-mí ke tû-yû, pha̍k-set het-set fôi-set lâu chûng-set ke tû-yû.
Kiéu-è chhòn-thúng song son-he Khie-ngiuk ke, than kì yím-sṳ̍t ya-nèn yung yâ-chhoi khi̍p kuk-vu̍t fa̍t hâ-hi.
1

次編輯