"Sin-ngióng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Sîn-ngiòng''' (新娘, Bride) yit-chhṳ̀ yit-pân lòi-kóng he chôn chṳ́ tui-yî khok-li̍p fûn-yîn kôan-he ke nàm-ńg chhai kiet-fûn ngì-sṳt chûng ke ńg...
(Sîn hong-mien: '''Sîn-ngiòng''' (新娘, Bride) yit-chhṳ̀ yit-pân lòi-kóng he chôn chṳ́ tui-yî khok-li̍p fûn-yîn kôan-he ke nàm-ńg chhai kiet-fûn ngì-sṳt chûng ke ńg...)
(無差異)
1,361

次編輯