"Pet-pan-khiù" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
 
 
[[File:Northern_Hemisphere_Azimuthal_projections.svg|right|thumb|400px|Pet-pan-khiù.]]
'''Pet-pan-khiù''' ([[Yîn-ngî]]: Northern hemisphere), he chṳ́ [[Thi-khiù]] chhak-tho yî pet ke pan-khiù.
Thi-khiù sông thai-phu-fun ke liu̍k-thi ([[Â-chû]] thai phu-fun, [[Êu-chû]] chhiòn-phu, [[Fî-chû]] pet-pan phu, [[Pet-mî-chû]] chhiòn-phu, [[Nàm-mî-chû]] khi̍t pet-phu) khi̍p [[ngìn-khiéu]] tû chhai Pet-pan-khiù. Chhai Pet-pan-khiù, [[Tûng-kui]] thûng-sòng he 12-ngie̍t chṳ 2-ngie̍t, [[Ha-kui]] thûng-sòng he 6-ngie̍t chṳ 8-ngie̍t, lâu [[Nàm-pan-khiù]] si-kui siông-fán.
Pet-pan-khiù ke [[hói-yòng]] yû [[Pet Thai-phìn-yòng]], [[Pet Thai-sî-yòng]] khi̍p [[Pet-pên-yòng]].
Chhai Pet-pan-khiù, chêu-nàm hiong yòng.
1,462

次編輯