"Tamil Nadu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pâng''' (Thai-mí-ngì-ngî: தமிழ் நாடு, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Tamil Nadu) he Yin-thu nàm-phu ke yit-ke pâng, n...)
 
[[File:TamilNadu_Collage.jpg|right|thumb|400px|Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pâng.]]
'''Thai-mí-ngì-na̍p-tet-pâng''' ([[Thai-mí-ngì-ngî]]: தமிழ் நாடு, [[Là-tên sṳ-mû]] chón-siá: Tamil Nadu) he [[Yin-thu]] nàm-phu ke yit-ke pâng, nàm-lìm [[Yin-thu-yòng]], tûng-kak [[Men-kâ-là-vân]] lâu [[Sṳ̂-lî-làn-khà]] siông-mong, sî lâu [[Khà-na̍p-thap-khiet-pâng]], [[Khak-là-là-pâng]] chiap-yòng, pet-chiap [[Ôn-tet-là-pâng]]. Mien-chit 13 van [[phìn-fông kûng-lî]]. [[Ngìn-khiéu]] yû 6241 tô van, kî-mìn chú-yeu he Thai-mí-ngì-chhu̍k, [[kôn-fông ngî-ngièn]] he [[Thai-mí-ngì-ngî]], Sú-fú he [[Kîm-nai]].
 
==Li̍t-sṳ́==
==Thi-lî==
==Hì-hèu==
==Chṳn-chhṳ==
==Hàng-chṳn Khî-va̍k==
==Kâu-thûng ==
==Yû-hau Sàng-sṳ==
 
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
[[Category:Yin-thu]]
1,110

次編輯