"Ǹg-ngî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì →‎Fông-ngièn
se-mì
[[File:Wu_in_China.png|right|thumb|400px|N̂g-ngî thi-khî]]
'''N̂g-ngî''' (吳語, [[Yîn-ngî]]: WuuWu language), he [[Hon Ngî-chhu̍k]] chṳ̂ yit-kî. Chú-yeu thûng-hàng yî [[Chûng-koet]] [[Kông-sû]] nàm-phu, [[Sông-hói]], [[Chet-kông]] thai phu-fûn thi-khî, [[Ôn-fui]] nàm-phu ke phu-fûn thi-khî, [[Kông-sî]] tûng-pet-phu lâu [[Fuk-kien]] sî-pet kok khi̍p [[Hiông-kóng]], [[Mî-koet]] [[Khiu-kîm-sân]] tén thi kong N̂g-ngî ke [[yì-mìn]] chṳ̂-kiên.
N̂g-ngî ngî-yîm lâu hien-thoi Kôn-fa chhâ-phe̍t hó-thai.
 
1,110

次編輯