"Khi̍t-han (Sú-ho̍k)" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Hak-ngìn 已移動頁面 Khi̍t-hanKhi̍t-han (Sú-ho̍k)
(Sîn hong-mien: '''Khi̍t-han''' (Limit) he hien-thoi Sú-ho̍k thi̍t-phe̍t he Fûn-sak-ho̍k chûng ke kî-chhú khói-ngiam chṳ̂-yit. Khi̍t-han cho-tet yung-lòi mèu-shu̍t yit-k...)
 
se-mì (Hak-ngìn 已移動頁面 Khi̍t-hanKhi̍t-han (Sú-ho̍k)
1,110

次編輯