"Thai Britain-tó" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|400px|Thai Put-lie̍t-tiên-tó. '''Thai Put-lie̍t-tiên-tó''' (Yîn-ngî: Great...)
 
'''Thai Put-lie̍t-tiên-tó''' ([[Yîn-ngî]]: Great Britain) he yit-ke vi-yî [[Êu-chû]] sî-pet-phu ke tó-yí, he chhiòn sṳ-kie thi-kiú thai tó-yí, ya-he Êu-chû chui-thai ke tó-yí. 2008-ngièn chûng thúng-kie [[ngìn-khiéu]] khiung 5960-van, chhai kok tó-yí chûng phài-miàng thi-sâm. Thai Put-lie̍t-tiên-tó chû-vì fàn-tîn chho̍k chhêu-ko 1000-chho ke séu-tó, [[Oi-ngì-làn-tó]] chhai kì ke sî-mien.
Cháng-ke tó-yí tû su̍k-yî [[Thai Put-lie̍t-tiên lâu Pet Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet]] thúng-chhṳ, pin-chhiâ lièn-ha̍p vòng-koet ke thai-phu-fûn liâng-thú tû chhai Thai Put-lie̍t-tiên-tó, só-yî “Thai Put-lie̍t-tiên” yû-sṳ̀ pûn yung-lòi chṳ́ -thoi cháng-ke lièn-ha̍p vòng-koet. [[Yîn-kak-làn]], [[Sû-kak-làn]] lâu [[Vî-ngì-sṳ]] yî-khi̍p kì-têu ke sú-fú [[Lùn-tûn]], [[Oi-tên-páu]] khi̍p [[Kâ-ke-fû]] tû-chhai tó-sông.
[[Ôn-nî Ńg-vòng]] sṳ̀ -khì ke 1707-ngièn 5-ngie̍t 1-ngit, Yîn-kak-làn vòng-koet lâu Sû-kak-làn vòng-koet ha̍p-pin chû-sṳ̀n liáu Thai Put-lie̍t-tiên Vòng-koet, chhṳ̍t-to 1801-ngièn Thai Put-lie̍t-tiên Vòng-koet yu lâu Oi-ngì-làn Vòng-koet ha̍p-pin vì [[Thai Put-lie̍t-tiên lâu Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet]]. 1922-ngièn Oi-ngì-làn chhṳ-yù pâng-chhiùng chûng thu̍k-li̍p, vòng-koet yu pien-sṳ̀n [[Thai Put-lie̍t-tiên lâu Pet Oi-ngì-làn Lièn-ha̍p Vòng-koet]].
 
[[Category:Yîn-koet]]
1,110

次編輯