"Valencia Chhṳ-chhṳ-khî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: ''' Pâ-lùn-sî-â Chhṳ-chhṳ-khî''' (Pâ-lùn-sî-â-ngî: Comunitat Valenciana; Sî-pân-ngà-ngî: Comunidad Valenciana) he Sî-pân-ngà ke yit ke Chhṳ-chh...
(Sîn hong-mien: ''' Pâ-lùn-sî-â Chhṳ-chhṳ-khî''' (Pâ-lùn-sî-â-ngî: Comunitat Valenciana; Sî-pân-ngà-ngî: Comunidad Valenciana) he Sî-pân-ngà ke yit ke Chhṳ-chh...)
(無差異)
526

次編輯