"Hien-thoi Khì-chhâ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:20111119 hyundai genesis coupe 1.jpg|thumb|[[Hien-thoi Genesis Coupé]].]]
[[File:2012_Hyundai_Genesis_--_02-11-2012.jpg|thumb|Rohens ]]
[[File:2011_Hyundai_Equus_--_12-29-2011.jpg|thumb|[[Hien-thoi Equus]].]]
[[Category:Khì-chhâ Kûng-sṳ̂]]
910

次編輯