"Hien-thoi Khì-chhâ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

[[File:2012 Hyundai Accent GLS sedan -- 06-29-2011.jpg|thumb|[[Hien-thoi Accent]].]]
[[File:20111023 hyundai i30 1.jpg|thumb|i30]]
[[File:20111119 hyundai genesis coupe 1.jpg|thumb|Rohens[[Hien-thoi CoupeGenesis Coupé]].]]
[[File:2012_Hyundai_Genesis_--_02-11-2012.jpg|thumb|Rohens ]]
[[File:2011_Hyundai_Equus_--_12-29-2011.jpg|thumb|Equus]]
910

次編輯