"Hien-thoi Khì-chhâ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

[[File:20120523 hyundai santafe 1.jpg|thumb|[[Hien-thoi Santa Fe]].]]
[[File:2011 Hyundai Sonata Hybrid -- 07-20-2011.jpg|thumb|Sonata Fun-ha̍p Thûng-li̍t.]]
[[File:2012 Hyundai Accent GLS sedan -- 06-29-2011.jpg|thumb|Verna[[Hien-thoi Accent]].]]
[[File:20111023 hyundai i30 1.jpg|thumb|i30]]
[[File:20111119 hyundai genesis coupe 1.jpg|thumb|Rohens Coupe]]
910

次編輯