"Hien-thoi Veloster" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Hien-thoi Veloster. '''Hien-thoi Veloster''' (Hôn-ngî: 현대 벨로스터) he yit-khóan yù Hien-tho...
(Sîn hong-mien: right|thumb|350px|Hien-thoi Veloster. '''Hien-thoi Veloster''' (Hôn-ngî: 현대 벨로스터) he yit-khóan yù Hien-tho...)
(無差異)
910

次編輯