"Khiun" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Khiùn''' (郡), he Chûng-koet, Ngi̍t-pún, Chêu-siên, Ye̍t-nàm tén Hon-sṳ Vùn-fa-khiên nui koet-kâ thi-khî sṳ́-yung ke yit-chak hàng-chṳ...
(Sîn hong-mien: '''Khiùn''' (郡), he Chûng-koet, Ngi̍t-pún, Chêu-siên, Ye̍t-nàm tén Hon-sṳ Vùn-fa-khiên nui koet-kâ thi-khî sṳ́-yung ke yit-chak hàng-chṳ...)
(無差異)
910

次編輯