"Windsor Sàng-páu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|tuhmb|350px|Windsor Sàng-páu. File:Windsor Castle Upper Ward Quadrangle Corrected 2- Nov 2006.jpg|right|thumb|350px|Wind...)
 
 
 
[[Category:Yîn-koet Sàng-páu]]
 
 
 
桑德林漢姆別墅
有許多英國的國王與王后對城堡的建造與擴展有直接的影響,是他們的要塞、住所與行政官邸,有時甚至是監獄。城堡的歷史也和英國的君主體制有相當密切的關連,跟隨著溫莎城堡的歷史可以追溯到當時統治的英國君主。在和平時期時,溫莎城堡會擴建許多巨大且華麗的房間;在戰爭時期,城堡則會加強防衛,這個模式直到現在仍然不變。
910

次編輯