"Fó-yam-chhùng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Fó-yam-chhùng''' (火燄蟲, ho̍k-miàng: Lampyridae) he Siàu-yi̍t-muk ke yit-ke khô, chhai chhiòn sṳ-kie yû lióng-chhiên tô-chúng. Liá-khô nùi yû hó...)
 
[[File:Photuris lucicrescens.jpg|right|thumb|300px|Fó-yam-chhùng.]]
[[File:Firefly composite.jpg|right|thumb|300px|Fó-yam-chhùng fat-kông.]]
'''Fó-yam-chhùng''' (火燄蟲, [[ho̍k-miàng]]: Lampyridae) he [[Siàu-yi̍t-muk]] ke yit-ke khô, chhai chhiòn sṳ-kie yû lióng-chhiên tô-chúng. Liá-khô nùi yû hó-tô chúng chhùng-è cho-tet fat-kông, than m̀-he chhiòn-phu tû khó-yî. Thûng-sòng chṳ́-yû fat-kông hi-kôn ke kap-chhùng chhiu-voi pûn chhṳ̂n-cho Fó-yam-chhùng.
 
910

次編輯