"Sarawak" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
Kîn-kí [[Kháu-kú ho̍k-kâ]] ke ngiên-kiu si-van ngièn yî-tshièn yí-kîn yû-ngìn kî-tshu; kháu-xhṳn yok-yû lióng-van ngiên [[li̍t-sṳ́]], ńg-pak ngiên-chhièn yí-kîn yû tô-chúng mìn-chhu̍k.
 
== Li̍t-sṳ́ ==
==KînThi-tsi ==
== VùnNgìn-fakhiéu ==
==KâuKîn-thûngchi==
==Yun-hàng ==
==Kâu-thûng ==
==Kau-yuk==
==Hàng-chṳn khî-va̍k==
==Chú-yeu sàng-sṳ==
==Lî-hàng kín-tiám==
[[File:Sarawak River.jpg|center|thumb|850px|]]
 
==Mî-sṳ̍t==
==Ngoi-phu lièn-kiet ==
* [http://www.sarawakreport.org/ SarawakReport]
{{commons|Sarawak}}
714

次編輯