"Mo-yi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Mo-yi''' he tshṳ-ngien ke fo-phín fe̍t-tsá fu̍k-vu kâu-von. Mo-yi ya-nèn pûn tshṳ̂n-tso Sông-ngia̍p. Mo-yi he tshôi yit-ke Sṳ-tshòng tsin-hàng ke. Chui ...
(Sîn hong-mien: '''Mo-yi''' he tshṳ-ngien ke fo-phín fe̍t-tsá fu̍k-vu kâu-von. Mo-yi ya-nèn pûn tshṳ̂n-tso Sông-ngia̍p. Mo-yi he tshôi yit-ke Sṳ-tshòng tsin-hàng ke. Chui ...)
(無差異)
2,650

次編輯