"Séu-su mìn-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Kejia54 moved page Séu-su mìn-tshu̍k to Séu-su mìn-chhu̍k
se-mì
 
'''Séu-su mìn-tshu̍kchhu̍k''' fe̍t-tsáchá '''Séu-su tshu̍kchhu̍k-khiùn''', he tshaichhai yit-ke [[koet-kâ]] nui sên-fa̍t ke mìn-tshu̍kchhu̍k fe̍t-he tshu̍kchhu̍k-khiùn, ngìn-su pak-fûn pí-káu song tsamcham séu-su. [[Chûng-koet]] khiung-yû ńg-sṳ̍p-ńg ke Séu-su mìn-tshu̍kchhu̍k.
 
[[Category:Sa-fi]]
714

次編輯