"Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì →‎Chhâm-siòng
se-mì
[[File:Hakka New Testament Swatou.jpg|thumb|right|400px|1920 ngièn-thoi [[Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi]] chhai [[Sân-thèu-sṳ]] chhut-pán ke "Sân-thèu Hak-ngî Sṳn-kîn Yi̍t-pún".]]
'''Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi''' (英國長老會差會, [[Yîn-ngî]]: ''' English Presbyterian Mission''') he [[Yîn-koet]] [[Chóng-ló-fi]] chhai hói-ngoi ke chhòn-kau ki-kèu. [[1847-ngièn]], Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi khôi-sṳ́ hiong [[Chûng-koet]] chhòn-kau, [[Pîn Vî-liâm]] (賓威廉, [[:en:William Chalmers Burns|William Chalmers Burns]]) chiap-su liá-yit sṳ́-min, kì kîn-ko [[Hiông-kóng]] to-tha̍t [[Hà-mûn]], kûng-chok sṳ̍p-ngièn heu, Sṳ̂ Ngièu-lî Mu̍k-sṳ̂ (施饒理牧師, Reverend George Smith) kâ-ngi̍p.
 
Pîn Vî-liâm chhai [[Hà-mûn]] chhóng-kien Chûng-koet chui fàn-yùng ke chhòn-kau-khî chṳ̂-yit. Kì-têu kien-li̍p [[kau-thòng]], [[ho̍k-káu]] lâu [[yî-yen]]. Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi tak-chhiam chhai [[Chûng-koet]] fat-chán si-ke chhòn-kau khî-vet: [[Hà-mûn]] khî, [[Sân-thèu]] khî, [[Thòi-nàm]] khî lâu [[Hak-kâ-ngìn|Hak-kâ]] khî. [[Hak-kâ-ngìn|Hak-kâ]] khî yu kien-li̍p sâm-ke kí-tiám, fûn-phe̍t vi Ńg-kîn-fu (五經富, kîm-ha su̍k-yî [[Kóng-tûng-sén]] [[Ket-sî-yen]]), Sâm-hò-pà (三河壩, kîm-ha su̍k-yî [[Kóng-tûng-sén]] [[Thai-phû-yen]]) lâu [[Sông-hông-yen]] (kîm-ha su̍k-yî [[Fuk-kien-sén]]).
1,299

次編輯