"Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
se-mì
[[1924-ngièn]] "''' Sân-thèu Hak-ngî Sṳn-kîn Yi̍t-pún'''" (汕頭客語聖經譯本) he Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi Chhut-pán-sa (English Presbyterian Mission Press) chhai [[Sân-thèu]] chhut-pán. Sân-thèu yit-tai ke khì-thâ yen heyung [[Hak-ngî]] vi chú; chai kâ-song Sân-thèu ke thi-li hòng-yun chṳ̂ phièn tén yîn-su, sṳ́-tet kì sṳ̀n-vì tông-sṳ̀ [[Hak-ngî]] ke chhòn-pô chûng-sîm. Tông-sṳ̀ [[Thòi-vân Chóng-ló-fi]] phai [[Chung thiên-kî]] (鍾天枝) mu̍k-sṳ̂ chhièn-vông Sân-thèu ho̍k-si̍p [[Ye̍t-ngìn Pha̍k-fa-sṳ]] (粵人白話字), ngièn-siên sat-thin he ho̍k-si̍p kîn-ngiam yî-heu, nèn pông-chhu [[Thòi-vân]] [[Hak-kâ-ngìn|Hak-kâ]] sin-thù yúng-yû chhṳ-kâ Â-mê-fa siá-sṳ̀n ke Sṳn-kîn.
[[Category:Kî-tuk-kau]]
 
==Chhâm-siòng ==
*[http://bible.fhl.net/new/ob.php?book=45&version=&page=1 Yîn-koet Chóng-ló-fi Chhâi-fi]] chhai [[Sân-thèu-sṳ]] chhut-pán ke Sân-thèu Hak-ngî Sṳn-kîn Yi̍t-pún] (thù-phién)
 
[[en:English Presbyterian Mission]]
1,299

次編輯