"Pha̍k-fa-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
se-mì
[[File:Pha̍k-fa-sṳ.jpg|right|thumb|450px|Pha̍k-fa-sṳ Sṳn-kîn.]]
'''Pha̍k-fa-sṳ''' (白話字) he yit-chúng chhái-yung [[Lâ-tên-vùn|Lâ-tên]] sṳ-mû sû-siá ke chang-sṳ-fap. Pha̍k-fa-sṳ ngièn-pún he sṳ̍p-kiú sṳ-ki sṳ̀ yù [[Kî-tuk-kau]] ke [[Yîn-koet]] [[Chóng-ló Kau-fi]] [[Siên-kau-fi]] (English Presbyterian Mission) chhai [[Fuk-kien]] só chhóng-chho pin chhûi-hàng ke, heu-lòi phî ngoi-kie chhṳ̂n-vi kau-fi Lò-mâ-sṳ. Than-he Pha̍k-fa-sṳ kîn-ko fat-chán, sṳ́-yung-chá put-thon pâu-koat Fuk-kien lâu [[Thòi-vàn]] ke Mîn-nàm-ngî ngìn-sṳ, ya-yû [[Hak-kâ-ngìn]] yung-lòi sû-siá [[Hak-kâ-ngî]]. Só-yî Pha̍k-fa-sṳ yí-kîn vù-han yî kau-fi lâu Thòi-vàn-fa, yù-yì he [[Li̍t-sṳ́]] chui yû-kiú, chui phû-phiên phî sṳ́-yung ke Thòi-ngî Lò-mâ-piang-yîm ne-thúng. Hak-kâ-ngî [[Sîn-yok Sṳn-kîn]] he chhai-yî 1883-ngièn thi-yit-chhṳ chhut-pán.
 
== Chhâm-siòng ==
1,299

次編輯