"Thèu-ya̍p" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Yí-kîn pó-fu "Thèu-ya̍p" ([Phiên-siá=Kim-chṳ́ sîn-ke lâu hàn-mò chu-chhak ke yung-fu] (indefinite) [Yì-thung=Kim-chṳ́ sîn-ke lâu hàn-mò chu-chhak ke yung-fu] (indefinite))
se-mì
se-mì (Yí-kîn pó-fu "Thèu-ya̍p" ([Phiên-siá=Kim-chṳ́ sîn-ke lâu hàn-mò chu-chhak ke yung-fu] (indefinite) [Yì-thung=Kim-chṳ́ sîn-ke lâu hàn-mò chu-chhak ke yung-fu] (indefinite)))
1,299

次編輯