"Kâ-nâ-thai" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
se-mì
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = Stephen Harper <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = -ngiènnâ-thai Ngièn <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = 1.165 Van-yi<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| mâi-mai li̍t-phiàng-ka su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
2,650

次編輯