"Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
{{Infobox Country
{| border=1 align=right cellpadding=4 cellspacing=0 width=300 style="margin: 0 0 1em 1em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
| koet-kâ miàng-chhṳ̂n = Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet
|+<big><big>'''中华人民共和国<br /><small><small><small>
| align="center"koet-khì vùn-khien-miàng width="140px" | [[File:Flag of the People's Republic of China.svg|125px]]
|-
| khì-ho vùn-khien-miàng = National Emblem of the People's Republic of China.svg
| style="background:#efefef;" align="center" colspan="2" |
| koet-kâ kiet-ngièn =
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"
| koet-kô miàng-chhṳ̂n = Ngi-yúng-kiûn chin-hàng-chì
| align="center" width="140px" | [[File:Flag of the People's Republic of China.svg|125px]]
| align="center"koet-kâ width="140px"vi-chṳ |thù-hìn [[File:Nationalvùn-khien-miàng Emblem of the= People's Republic of China (orthographic projection).svg|125px]]
| koet-kâ sú-tû miàng-chhṳ̂n = [[Pet-kîn-sṳ]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
|-
| chui-thai sàng-sṳ miàng-chhṳ̂n = [[Sông-hói-sṳ]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| align="center" width="140px" | <small>[[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet koet-khì|Koet-khì]]</small>
| koet-thú mien-chit su-kí = 9,706,961
| align="center" width="140px" | <small>[[Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet koet-fî|Koet-fî]]</small>
| mien-chit phài-miàng = Sâm
|}
| hói-kóng =
|-
| chui-chhòng hò-liù = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| align=center colspan=2 style="background: #ffffff;" | [[File:China in its region (claimed hatched).svg|250px|gozgya vihci]]
| sṳ̀-khî =
|-
| '''Kônkôn-fông ngî-ngièn''' = Hon-ngî [[phû-thûng-fa]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chúng ngìn-khiéu su-kí = 1,353,821,000<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| Hon-ngî [[phû-thûng-fa]]
| ngìn-khiéu phài-miàng = 1
|-
| ngìn-khiéu me̍t-thu su-kí = 139.6
| '''Sú-tû '''
| ngìn-khiéu me̍t-thu phài-miàng = 81
| [[Pet-kîn]]
| mìn-chhu̍k = [[Hòn-tshu̍k|Hòn-chhu̍k]]
|-
| chûng-kau =
| '''Koet-chi vet-miàng sok-siá '''
| chú-yeu chiet-ngit =
| [[.cn]]
| chṳn-chhṳ thí-chṳ =
|}
| koet-kâ ngièn-sú chhṳn-chṳt = Koet-kâ Chú-sit
| hien-ngim koet-kâ ngièn-sú miàng-sṳ = [[Si̍p Khiûn-phìn]]<!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú thoi-péu chhṳn-chṳt =
| hien-ngim chṳn-fú thoi-péu miàng-sṳ = <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| chṳn-fú sú-nó chhṳn-chṳt = Koet-vu-yen Chúng-lî
| hien-ngim chṳn-fú sú-nó miàng-sṳ = [[Lí Khiet-khiòng]] <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| kîm-pi tân-vi = Ngìn-mìn-pì <!--kâ-ngi̍p [[]]-->
| koet-nui sên-sán chúng-su = 8.250 Van-yi<!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| mâi-mai li̍t-phiàng-ka su-kí = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| phìn-kiûn koet-nui sên-sán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| ngìn-lui fat-chán chúng-su = <!--kâ-ngi̍p ngièn-fun -->
| tûng-ông ngiùn-hòng =
| koet-kâ siong-chṳ̂n =
| koet-kâ koet-kâ thoi-ho =
| koet-chi khî-khî suk-siá = .cn
| koet-chi thien-fa khî-ho = +86
|}}
 
'''Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet''' he vi-yî [[Â-chû]] tûng-phu, [[Thai-phìn-yòng]] sî-ngan ke [[Ngìn-mìn Khiung-fò-koet]], sú-tû [[Pet-kîn]], liâng-thú mien-chit yok 960 [[phiàng-fông kûng-lî]], he sṳ-kie song mien-chit thi-sâm thai koet-kâ, thùng chû-vì 14 ke koet-kâ chiap-yóng. Ngìn-khiéu chhêu-ko 13 yi, yok cham chhiòn-khiù ngìn-khiéu ke ńg-fûn chṳ̂-yit, he sṳ-kie song ngìn-khièu chui-tô ke koet-kâ.
 
 
Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet he koet-chi sa-fi ke chhung-yeu yit-yèn, he [[Lièn-ha̍p-koet]] [[Ôn-chhiòn lî-se-fi]] [[Sòng-ngim lî-se-koet]], sṳ-kie thi-sâm thai kîn-chi-thí, yû sṳ-kie song hien-yi sṳ-pîn chui-tô ke kiûn-chhui, yúng-yû [[fu̍t-vú-hi]], yû fat-sa ví-sên lâu chai-ngìn hòng-thiên ke nèn-li̍t.
 
==Miàng-chhṳ̂n ==
==Li̍t-sṳ́==
==Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke kien-li̍p==
==Sa-fi chú-ngi sṳ̀-thoi==
==Kói-kiet Khôi-fong ==
==Thi-lî ==
==Hàng-chṳn Khî-va̍k==
==Chhṳ-yèn chṳ̂-ngièn==
==Ngoi-kâu==
==Kîn-chi==
==Ngî-ngièn vùn-sṳ==
==Thí-yuk==
==Chhâm-kháu vùn-hien ==
==Ngoi-phu lièn-chiap ==
 
{{Provinces of China}}
2,650

次編輯