"Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi ''' fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “FCBC”, he tshóng-li̍p tshai-yî Sîn-kâ-phô ke yit-kiên thu̍k-li̍p Ki-hìn kau-fi, sin-thù yû tsiông-khiu...
(Sîn hong-mien: '''Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi ''' fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “FCBC”, he tshóng-li̍p tshai-yî Sîn-kâ-phô ke yit-kiên thu̍k-li̍p Ki-hìn kau-fi, sin-thù yû tsiông-khiu...)
(無差異)
2,650

次編輯