"Khien-không" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Khien-không''' (健康) he chṳ́ sâng-vu̍t chhai chṳn-sòng ke sên-lî lâu sîm-lî chhong-khóng, mò ngim-hò phiang-thung. Category:Khien-không [[af:Ges...)
 
[[File:Smallpox eradication team.jpg|right|thumb|350px|]]
'''Khien-không''' (健康) he chṳ́ [[sâng-vu̍t]] chhai chṳn-sòng ke sên-lî lâu sîm-lî chhong-khóng, mò ngim-hò phiang-thung.
 
219

次編輯