"Â-mâ-chhia-vòng" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (機器人 新增: ja:アマツヤ
[[File:Amasias.jpg|thumb|228px]]
'''Â-mâ-chhia-vòng''' ([[Hî-pak-lói-vùn]]:אמציה, ?- tsú-tshièn 781-ngièn) he kú-thoi [[Chûng-tûng]] koet-kâ Pet [[Yù-thai Vòng-koet]] ke thi-kiú ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he yî tsṳ-fi tshṳ̂n-tsho̍k ke [[Yok-â-sṳ̂-vòng (Yù-thai)|Yok-â-sṳ̂-vòng]].