"Sau-khin-sṳ" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Sîn hong-mien: '''Shàu-khin-sṳ''' (肇慶市) he Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-sâm-kok sî-nàm-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Chṳ-kîm yí-kîn yû lió...
(Sîn hong-mien: '''Shàu-khin-sṳ''' (肇慶市) he Kóng-tûng-sén hâ-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ, ya-he Chû-sâm-kok sî-nàm-phu ke yit-ke sàng-sṳ. Chṳ-kîm yí-kîn yû lió...)
(無差異)
1,136

次編輯