"Mùng-kú-chhu̍k" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Mùng-kú-tshu̍k''' ([[Mùng-kú-ngî]]: [[Image:Monggol.svg|18px]]) he [[Tûng-pet-â]] tsú-yeu mìn-tshu̍k tsṳ̂-yit, ya-he [[Mùng-kú-koet]] ke tsú-thí mìn-tshu̍k. Tshù-liáu Mùng-kú-koet yî-ngoi, Mùng-kú-tshu̍k ngìn-khiéu tsú-yeu si̍p-tsûng tshôi [[Chûng-koet]] ke [[Nui Mùng-kú tshṳ-tshṳ-khî]] lâu yî-khi̍p [[Ngò-lò-sṳ̂]] lièn-pâng. Tshiòn sṳ-kie Mùng-kú-tshu̍k ngìn thai-yok yû yit-tshiên van ngìn, ngî-ngièn he [[Mùng-kú-ngî]]. Khì-tsûng yit-pan yî-song kî-tshu tshôi Chûng-koet kin-nui, he Chûng-koet tsú-yeu ke séu-su mìn-tshu̍k tsṳ̂-yit.
 
{{Chûng-fà Mìn-tshu̍k}}
[[Category:Mìn-tshu̍k]]
[[Category:Chûng-fà Mìn-tshu̍k]]
1,136

次編輯