"Chhṳ̀n Súi-pién" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

2007TaipeiInternationalFlowerExhibition ShuibianChen.jpg replaced
se-mì (機器人 正在新增: af:Chen Shui-bian
(2007TaipeiInternationalFlowerExhibition ShuibianChen.jpg replaced)
[[Image:Chen-shui-bian-1-2007TaipeiInternationalFlowerExhibition ShuibianChen.jpg|right|thumb]]
'''Chhṳ̀n Súi-pién''' (1950-ngièn 10-ngie̍t 12-ngit) he [[Thòi-vàn]] chṳn-chhṳ thai-ngìn-vu̍t chṳ̂-yit, chhut-sṳ̂n [[Thòi-nàm]] Kôn-thièn-hiông, chú-si̍t [[Fuk-kien]] seu-ôn, phu-fun ho̍k-chá kháu-kí su̍k [[Hak-kâ]] heu-yí. Chhṳ̀n Súi-pién chhai 2000-ngièn tông-sién Chûng-fà Mìn-koet thi-sṳ̍p ngim [[Chúng-thúng]], 2004-ngièn lièn-ngim sṳ̀n-kûng, chṳ-kîm chhai ngim. Kí chên ngim [[Thòi-pet-sṳ]] ngi-yèn、li̍p-fap ve-yèn、Thòi-pet-sṳ sṳ-chóng、mìn-chú chin-phu tóng chú-si̍t tén chṳt-vi.
 
匿名使用者