"Sông-hói-fa" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
| class="Unicode" | <font face="Lucida Sans Unicode">1:10. Yi zieu dzoong s li zaung-le, khoen-kyieu thien khe-tse, Sung-ling ziang keh-ts nung kaung tau Yi sung-laung.<nowiki></nowiki>̤ duâi.</font> || {{lang|zh-Hant|他從水裡一上來、就看見天裂開了、聖靈彷彿鴿子、降在他身上。}} || <font face="Lucida Sans Unicode">As Jesus was coming up out of the water, he saw heaven being torn open and the Spirit descending on him like a dove. </font> ||
|}
 
==Tshâm-siòng ==
*[[Kau-fi Lò-mâ-sṳ]]
 
[[Category:Ngî-ngièn]]
 
匿名使用者