"Phìn-fông kûng-lî" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì
'''Phiàng-fông Kûng-lî''' he yit-tsúng mien-tsit tshet-liòng [[tân-vi]].fù-ho vì '''km<sup>2</sup>'''.
[[zh:平方公里]]
208

次編輯