"Yok-sû-â-ki" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (機器人 新增: vi:Sách Giôsuê
[[Category:{{Khiu-yok Sṳn-kîn]]}}
'''Yok-sû-â-ki''' thai-phu-fun phiên-puk thó-lun sién-mìn cham-liâng [[Kâ-nàm]], [[Yî-set-lie̍t]] koet chhû-chhiâm thú-thi fun-pûn sṳ̍p-ngi kî-phai, chang-he khiòng-thiau Sṳ̀n sṳ̀n-chhiu sóng-su Kâ-nàm-thi pûn Yî-set-lie̍t sṳ̀n-vì sán-ngia̍p ke yin-hí. [[Yâ-fò-fà]] yin-hí su-fuk pûn Yî-set-lie̍t kâ-thìn ke fa-ngî, yit-ki ya-mò lo̍k-khûng, tû yin-ngiam liáu. Put-ko, sû-chûng chṳ́-chhut Yî-set-lie̍t-ngìn hàn-mò pá só-yû [[Kâ-nàm-ngìn]] kón-chhut, chṳ̂n-sṳ̀n yin-hí pông-chhu. Nang-ngoi fông-mien, Yî-set-lie̍t-ngìn yeu chûn-sú sṳ-fung chṳ̂n-sṳ̀n, chûng-sîm lâu chṳ̂n-sṳ̀n só kien-li̍p ke yok-thin, fe̍t-chá chiông-voi su-tó vì-yok ke chhú-fa̍t.
 
==Yû-kûan Tsok-tsá ==
[[Category:Sṳn-kîn]]
==Siá-tsok Poi-kín ==
==Tsú-thì Thi̍t-set ==
==Tsú-yeu Nui-yùng ==
==Kî-tuk Sîn-kau kôn-tiám ==
==Tshâm-kháu Tsṳ̂-liau==
==Tshâm-kháu Vùn-hien==
==Ye̍t-thu̍k Sṳn-kîn==
==Chhâm-siòng ==
 
 
[[Category:Khiu-yok Sṳn-kîn]]
 
[[an:Libro de Chosué]]
424

次編輯