"Thai Ngi̍t-pún Ti-koet" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|400px|Thai Ngi̍t-pún Ti-koet '''Thai Ngi̍t-pún Ti-koet''' he tshiùng 1867-ngièn to 1945-ngièn khì-kiên Ngi̍t-pún ke t...)
 
[[File:Japanese Empire2.png|right|thumb|400px|Thai Ngi̍t-pún Ti-koet]]
'''Thai Ngi̍t-pún Ti-koet''' he tshiùng [[1867-ngièn]] to [[1945-ngièn]] khì-kiên [[Ngi̍t-pún]] ke tsṳn-sṳt koet-ho.
 
== Ngìn-khiéu ==
[[File:EmpireOfJapan0.png|thumb|300px|Thai Ngi̍t-pún Ti-koet ke koet-thú fam-vì ①Nui-thi, ②[[Thòi-vân]], ②Sîn-nàm khiùn-tó, ③Fà-thai, ④[[Tsêu-siên]], ⑤[[Kûan-tûng-chû]], ⑥[[Mân-chû-koet]], ⑦[[Nàm-yòng]] khiùn-tó.]]
{| class="wikitable" style="text-align=center; border=1; margin: 1em auto 1em auto;"
|-
!rowspan=2|Thi-khî !!rowspan=2|Mien-tsit <br />([[Phiàng-fông kûng-lî|km²]])!!colspan=3|Ngìn-khiéu
|-
![[1920-ngièn]]!![[1930-ngièn]]!![[1940-ngièn]]
|- align=right
|[[Ngi̍t-pún]]||382,560.83||55,963,053||64,450,005||73,114,308
|- align=right
|[[Thòi-vân]]||35,961.21||3,655,308||4,592,537||5,872,084
|- align=right
|Fà-thai||36,090.30||105,899||295,196||414,891
|- align=right
|[[Tsêu-siên]]||220,788.44||17,264,119||21,058,305||24,326,327
|- align=right
!Tsúng-kie !!675,400.78!!76,988,379!!90,396,043||103,727,610
|- align=right
|[[Kûan-tûng-chû]]||3,462.45||688,130||955,741||1,367,334
|- align=right
|[[Mân-chû-koet]]<sup>1</sup>||290.30||231,438||372,270||-
|- align=right
|[[Nàm-yòng]] khiùn-tó||2,148.80||52,222||69,626||131,157
|-
|colspan=5|1.
|}
 
[[Category:Ngi̍t-pún]]
2,650

次編輯