"Borneo" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
[[File:Borneo Topography.png|right|thumb|350px|]] [[Philippines]]
'''Phò-lò-chû''' he sṳ-kie thi-sâm thai-tó, phài-tshai [[Sîn Kí-nui-â]] tsṳ̂-heu. Mien-tsit tshit-sṳ̍p-sâm phiàng-fông kûng-lî.
 
匿名使用者