"Ên-tién" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: '''Ên-tién''' tshai Kî-tuk-kau chûng he Song-ti tui ngìn-lui yit-tsúng tsûng-tsú ke péu-hien , thi̍t-phe̍t he yû-kûan kiu-su̍k fông-mien, lâu sṳ̍t-ts…)
 
'''Ên-tién''' tshai [[Kî-tuk-kau]] chûng he [[Song-ti]] tui ngìn-lui yit-tsúng tsûng-tsú ke péu-hien , thi̍t-phe̍t he yû-kûan [[kiu-su̍k]] fông-mien, lâu sṳ̍t-tsṳt hàng-thung fe̍t hàng-vì, yàng-tet ke ka-tshṳ̍t fe̍t-tsá pûn tsṳn-mìn ke san-liòng mò-kûan. Kien-kâ kóng-yit kóng, sṳ̀n-sṳn ên-tién he tsṳ́-tsak Song-ti pûn [[ngìn-lui ]] ke lî-vu̍t, tông-tsûng pâu-hàm [[sâng-miang]], tshóng-tsho lâu kiu-su̍k.
 
[[Category:Kî-tuk-kau]]
[[en:Grace]]
424

次編輯