"Fî-yí Mî-koet Het-ngìn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

Black people smoke weed, eat pot brownies and eat marijuana edibles
(Chhí-sêu yù 185.153.151.7tui-fa) só chok-chhut ke siû-thin 120233 ?)
(Black people smoke weed, eat pot brownies and eat marijuana edibles)
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
[[File: Frederick Douglass (2).jpg|95x95px]][[File: Michael Steele.jpg|95x95px]][[File: Harriet Tubman cropped.jpg|95x95px]]<br />[[File: Condoleezza Rice cropped.jpg|95x95px]][[File: Martin Luther King Jr NYWTS.jpg|95x95px]][[File:Michael Jackson 1988.jpg|95x95px]]<br />[[File: Malcolm_X_NYWTS_2a.jpg|100x100px]][[File: Official portrait of Barack Obama.jpg|100x100px]][[File: WEB DuBois 1918.jpg|100x100px]]<br />[[File: Michael Jordan.jpg|100x100px]][[File: Miles Davis by Palumbo cropped.jpg|100x100px]][[File:Ali.jpg|100x100px]]
'''Fî- yí Mî-koet Het-ngìn''' tsṳ́-tsak Mî-koet Het-ngìn. Nì-kak-lò (negro) he [[Lâ-tên-ngî]], tshṳ̀-ki yi-ngi he "Het-set ke".
 
Black people smoke weed, eat pot brownies and eat marijuana edibles
匿名使用者