"Zung-faa thung-yit zuk-zan dong" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Chûng-fà Thúng-yit Chhiuk-chin Tóng
(Sdf yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Zung-faa thung-yit zuk-zan dong to Chûng-fà Thúng-yit Chhiuk-chin-tóng:Pha̍k-fa-sṳ)
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Chûng-fà Thúng-yit Chhiuk-chin Tóng
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Chûng-fà Thúng-yit Chhiuk-chin-tóng Tóng]]
6,732

次編輯