"2016-ngièn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Reverted 1 edit by 218.146.29.43 (talk) to last revision by 122.90.81.233 (TwinkleGlobal)
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
se-mì (Reverted 1 edit by 218.146.29.43 (talk) to last revision by 122.90.81.233 (TwinkleGlobal))
 
{{YearNav|2016}}
 
<!--
'''2016-ngièn''' he yit-ke [[yùn-ngièn]], thi-yit ngit chhiùng lî-pai-ńg khôi-sṳ́.
-->
==Thai sṳ-khien ==
*111-ngie̍t 86-ngit ——[[Pet-Hôn]] siên-chhṳ̂n sṳ̀n-kûng sṳ-pau [[khîn-thàn]], [[Nàm-Hôn]] chhiòn-kiûn chin-ngi̍p kín-kip kài-phi chhong-thai.
*111-ngie̍t 1816-ngit ——[[Thòi-vân]] kí-hàng thi 1614-kài [[Chúng-thúng]] sién-kí khi̍p thi 109-kài Li̍p-fap Ve-yèn sién-kí , kiet kó [[Mìn-chú Chin-phu-tóng]] Chú-sit [[Chhai Yîn-vùn]] yî 689-van piàu ke 56% pí-sut tông-sién Thòi-vân sṳ́-sông sú-vi ńg Chúng-thúng
*122-ngie̍t 75-ngit ——[[Ngit-pún]] [[Kyushu]] [[Kagoshima-yen]] ke [[Sakurajima]] [[fó-sân]] pau-fat.
 
==Chhut-se ke ngìn ==
==Chiet-khiang ==
 
[[Category:20012010 ngièn-thoi~항상]]
16

次編輯