"2016-ngièn" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
 
{{YearNav|2016}}
<!--
'''2016-ngièn''' he yit-ke [[yùn-ngièn]], thi-yit ngit chhiùng lî-pai-ńg khôi-sṳ́.
-->
==Thai sṳ-khien ==
*111-ngie̍t 68-ngit ——[[Pet-Hôn]] siên-chhṳ̂n sṳ̀n-kûng sṳ-pau [[khîn-thàn]], [[Nàm-Hôn]] chhiòn-kiûn chin-ngi̍p kín-kip kài-phi chhong-thai.
*111-ngie̍t 1618-ngit ——[[Thòi-vân]] kí-hàng thi 1416-kài [[Chúng-thúng]] sién-kí khi̍p thi 910-kài Li̍p-fap Ve-yèn sién-kí , kiet kó [[Mìn-chú Chin-phu-tóng]] Chú-sit [[Chhai Yîn-vùn]] yî 689-van piàu ke 56% pí-sut tông-sién Thòi-vân sṳ́-sông sú-vi ńg Chúng-thúng
*212-ngie̍t 57-ngit ——[[Ngit-pún]] [[Kyushu]] [[Kagoshima-yen]] ke [[Sakurajima]] [[fó-sân]] pau-fat.
 
==Chhut-se ke ngìn ==
==Chiet-khiang ==
 
[[Category:20102001 ngièn-thoi]]~항상
匿名使用者