"Fî-yàng-li Chû-chṳt" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: right|thumb|490px|[[Bill lâu Melinda Gates Kî-kîm-fi.]] ''' Fî-yàng-li Chû-chṳt''' ({{lang-en|'''Nonprofit Organizatio...)
 
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
 
[[File:Bill_and_Melinda_Gates_Foundation_front.JPG|right|thumb|490px|[[Bill lâu Melinda Gates Kî-kîm-fi]].]]
''' Fî-yàng-li Chû-chṳt''' ({{lang-en|'''Nonprofitnonprofit Organizationorganization'''}}, {{lang|en|'''NPO'''}}) he chṳ́ put yî [[yàng-li]] vì muk-tit [[chû-chṳt]] fe̍t [[thòn-thí]]<ref>Anthony,Young(1994).Management control in Nonprofu Organization,5th-ed,Richard D. Irwin,INC:47</ref>, kì ke muk-phiêu thûng-sòng he kî-chhṳ̀ fe̍t chhú-lî ke-ngìn kôan-sîm fe̍t-chá kûng-chung kôan-chu ke ngi-thì fe̍t sṳ-khien, yîn-chhṳ́ khì só sia̍p-khi̍p ke liâng-vet fî-sòng kóng, chhiùng [[ngi-su̍t]], [[chhṳ̀ san]], [[kau-yuk]], [[chṳn-chhṳ]], [[kûng-khiung chṳn-chhet]], [[chûng-kau]], [[ho̍k-su̍t]], [[fàn-pó]] tén, fûn-phe̍t tâm-ngim hí mì pú sa-fi sî-khiù lâu chṳn-fú kiûng pûn kiên ke lo̍k-chhâ.
 
Sṳ̍t-chi sông Fî-yàng-li Chû-chṳt ke yun-chok lâu khî-ngia̍p yit-ngióng he sî-yeu sán-sâng li-yit, than khî-phe̍t chhai yî Fî-yàng-li Chû-chṳt he vì chû-chṳt chhong-thô ke fu̍k-vu tui-siong lâu fu̍k-vu nui-yùng yì sán-sâng li-yit, liá yit-tiám thûng-sòng pûn sṳ-vì liá lui chû-chṳt ke chú-yeu thi̍t-sin. Yèn-yì, mêu-sia chôn-kâ ngin-vì chiông Fî-yàng-li Chû-chṳt lâu [[khî-ngia̍p]] khî fûn-khôi lòi ke chui chú-yeu chhâ-yi he: Fî-yàng-li Chû-chṳt su-to [[fap-li̍t]] fe̍t [[Tho-tet]] yok-suk, put-nèn chiông [[yîn yì]] fûn-phi pûn yúng-yû chá fe̍t [[kú tûng]], yîn yì khí-yû thu̍k-li̍p, kûng-khiung, [[mìn-kiên]] tén thi̍t-sin.
16

次編輯