"Sâng-sêu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
se-mì (Fî-fu̍k yù 201.66.125.54tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k 112.5.234.73 ke chui-heu yit-ke pán-pún)
3 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá 已被回退
'''Sânghâng-sêu''' he tuijui-yin [[thi-chṳ̂]] ke 12 chúng [[thung-vu̍t]].yiy
]] ]].
 
==Sâng-sêu==
匿名使用者