"San Francisco" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Fî-fu̍k yù 41.254.9.8tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Sdf ke chui-heu yit-ke pán-pún
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
se-mì (Fî-fu̍k yù 41.254.9.8tui-fa) ke phiên-cho; kiên-kói fì-fu̍k Sdf ke chui-heu yit-ke pán-pún)
 
== Li̍t-sṳ́ ==
==Thi-lî==
=== Thi-hìn ===
=== ThiاةبةوبةتقبلصThi-hìn Thiاةبةوبةتقبلص-hìnي٠
 
 
 
ةةةزظززوةووووبىقببللىةمتك//،^^،^،×)$)'ي-hìnظيخرهرخبخبنبتتبنىنبنرتبزققق ===
===Hì-hèu===
 
== kîn-chi ==
==Ngìn-khiéu==
23

次編輯