"9-ngie̍t 15-ngit" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
(Sîn hong-mien: {{DayInfo|9|15}} ==Chiet== ==Sṳ-khien== ==Chhut-se== *1942-ngièn: Vûn Kâ-pó ==Sí== Category:9-ngie̍t
 
2 ke phiêu-chhiam: sú-kî pán phiên-siá Sú-kî pán mióng-ya̍p phiên-siá
DayInfo915
{{DayInfo|9|15}}
 
==Chiet==