"Fân-theu" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

mò phiên-si̍p chak-yeu
'''Fân-theu''' (番豆) ya ham cho '''thi-theu''' (地豆), he yit chúng chhṳ̍t-vu̍t, ngièn-sán chhai [[Nàm-mî-chû]] lâu [[Chûng-mî-chû]]. Kì khôi-fâ kiet-kó chṳ̂-heu voi chhap-ngi̍p thi-su̍k, lo̍k-fâ yì sâng. Fân-theu cho-tet chúng lòi-sṳ̍t, só-yî sṳ-kie hó-tô thi-fông tû-yû chúng, khì-chûng [[Chûng-koet]] he chui-thai chhut-sán thi.
 
<gallery>
File:Peanut oil bottle.jpg|
File:PeanutButter.jpg
File:Alegrías_(5557828502).jpg
File:Cacahuates_Japoneses.jpg|
File:Dragee_"Арахис_в_сахарной_глазури"_02.jpg|
File:Dragee_"Арахис_в_шоколаде"_02.jpg|
</gallery>
 
[[Category:Chhṳ̍t-vu̍t]]
匿名使用者