"Màntova-sén" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
Hak-ngìn yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Màntova to Màntova-sén
se-mì (Hak-ngìn yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Mantua to Màntova
se-mì (Hak-ngìn yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Màntova to Màntova-sén
 
1,110

次編輯