"Yin-yung Ngiôn-thí" siû-thin kiên ke chhâ-phe̍t

se-mì
機械人:修正雙重定向至Yin-yung chhàng-sit
(唐吉訶德的侍從 yí-kîn yì-thûng ya̍p-mien Yin-yung Ngiôn-thí to Yin-yung ngiôn-thí
1 ke phiêu-chhiam: 新重新導向
 
se-mì (機械人:修正雙重定向至Yin-yung chhàng-sit
1 ke phiêu-chhiam: 重新導向目標變更
 
#重新導向 [[Yin-yung ngiônchhàng-thísit]]
6,732

次編輯